Select city in North Korea

List of cities in North Korea, from Aanshu to Pchenjanas

Aanshu
Aenak
Agochi-do
Agochi-dŏ
Agochi
Agoji-do
Agoji-dŏ
Ampen
An-dschu
Anag-up
Anag-ŭp
Anak-up
Anak-ŭp
Anak
Anbyon-up
Anbyon
Anbyŏn-ŭp
Anbyŏn
Angaku
Anhen
Anju-up
Anju-ŭp
Anju
Anpen
Anshu
Anshū
Ansyu Yu
Ansyu
Ansyū Yū
Ansyū
Aodi-ri
Aoji-dong
Aoji-ri
Aoji
Ayang-ni
Bazan
Binh Nhuong
Bình Nhưỡng
Ch'ongjin
Ch'wiya
Ch'ŏngjin
Chaenyong
Chaenyŏng
Chaeryong-up
Chaeryong
Chaeryŏng-ŭp
Chaeryŏng
Changyon-up
Changyon
Changyŏn-ŭp
Changyŏn
Channampo
Chasong-up
Chasong
Chasŏng-ŭp
Chasŏng
Cheyong
Chinji-ri
Chinnamp'o
Chinnamp’o
Chinnanpo
Chkhonchzhine
Choen
Chonggo-dong
Chongjin
Chongju-up
Chongju
Chonjin
Chunghwa-up
Chunghwa-ŭp
Chunghwa
Chunyang
Churuonjan
Chuul
Chuuronjang
Chuwa
Chuya
Chuŭl
Chuŭronjang
Chōen
Chŏnggŏ-dong
Chŏngju-ŭp
Chŏngju
Chūwa
Ch’wiya
Ch’ŏngjin
Condzinas
Cshongdzsin
Enan
Eui-chu
Funei
Gayo-ri
Gayō-ri
Gensan
Genzan Hu
Genzan
Gishu
Gishū
Gisyu
Gisyū
Goro-ri
Gorō-ri
Gunsen
Haeju
Hai-dschu
Hai-ju
Hai-tjyou
Haijuube
Haitcheou
Hamheung
Hamhunas
Hamhung
Hamhungo
Hamhŭng
Hau-ri
Haun-ni
Heijo-fu
Heijo
Heijō-fu
Heijō
Heizyo Hu
Heizyo
Heizyō Hu
Heizyō
Hesanjin
Hienhing
Hoemul-li
Hoemun-dong
Hoemun-ni
Hoenyong
Hoenyŏng
Hoeryong-up
Hoeryong
Hoeryŏng-ŭp
Hoeryŏng
Hoeyang-up
Hoeyang-ŭp
Hoeyang
Hokuchin
Hongwon-up
Hongwon
Hongwŏn-ŭp
Hongwŏn
Hozan
Hpyeng-yang
Hukkyo-ri
Hungbong-ni
Hungdogi-dong
Hungdogil-tong
Hungdok-2-dong
Hungdok-tong
Hungdoki-dong
Hungdong-ni
Hungnam-dong
Hungnam-ni
Hungnam
Hungyam
Hwangju-up
Hwangju-ŭp
Hwangju
Hyesan-dong
Hyesan-si
Hyesan
Hyesanjin
Hŭkkyo-ri
Hŭngbong-ni
Hŭngdong-ni
Hŭngdŏgi-dong
Hŭngdŏgil-tong
Hŭngdŏk-2-dong
Hŭngdŏk-tong
Hŭngdŏki-dong
Hŭngnam-dong
Hŭngnam-ni
Hŭngnam
Iwon-up
Iwon
Iwŏn-ŭp
Iwŏn
Jijo
Jijō
Junan
Junyo
Kaeryong
Kaeryŏng
Kaesong
Kaesŏng
Kai-seng
Kaibon
Kaibun-do
Kaibun-dŏ
Kaijo
Kaijō
Kainei-yu
Kainei-yŭ
Kainei
Kaishu
Kaishū
Kaisong
Kaizyo
Kaizyō
Kakai
Kakusan
Kakuzan
Kandong
Kang-ge
Kangdong-up
Kangdong-ŭp
Kangdong
Kange
Kanggye
Kanko
Kankō
Kapsan-up
Kapsan-ŭp
Kapsan
Kapsane-do
Kehson
Keigen
Keisanchin
Keizan
Keizanchin
Keizantin
Kenjiho
Kenjiko
Kenniho
Kenziho
Kesonas
Khehdzhu
Kichishu
Kichishū
Kijo
Kijō
Kil'dzhu
Kil-dschu
Kilchu-up
Kilchu-ŭp
Kilchu
Kilju
Kisshu
Kisshū
Kjong-song
Kjöng-söng
Kogen
Kogon
Kojo
Kojŏ
Kokai
Kokan
Kokchang
Kokkyo-ri
Kokkyō-ri
Koksan-up
Koksan-ŭp
Koksan
Kokukyori
Kokusan
Kokuso
Kokusō
Kokuzan
Komusan 1-tong
Konan
Kosan-up
Kosan-ŭp
Kosan
Koshu
Koshyu
Kosong-ni
Kosong
Kosyu
Kosŏng-ni
Kosŏng
Kotei
Koto
Kovon-do
Kowon-up
Kowon
Kowŏn-ŭp
Kowŏn
Kozan
Ku Yangdok
Ku Yangdŏk
Kuchung
Kuisong
Kuisŏng
Kujang-dong
Kujang-up
Kujang-ŭp
Kujang
Kunsen
Kunson
Kunsŏn
Kusong-up
Kusong
Kusŏng-ŭp
Kusŏng
Kuum-nodongjagu
Kuup-nodongjagu
Kuŭm-nodongjagu
Kuŭp-nodongjagu
Kwainei
Kwaksan-up
Kwaksan-ŭp
Kwaksan
Kwisog
Kwisŏg
Kyeng-seng
Kyojo
Kyomip'o
Kyongsong-up
Kyongsong
Kyongusogu
Kyongwon
Kyozyo
Kyujo-do
Kyujō-dō
Kyungwan
Kyungwon
Kyōjō
Kyōzyō
Kyŏmip’o
Kyŏngsŏng-ŭp
Kyŏngsŏng
Kyŏngwŏn
Kėsonas
Kōgen
Kōkai
Kōnan
Kōsan
Kōshū
Kōsyū
Kōtō
Kōzan
Meisen
Menchkan
Menchkhon
Mosan
Mozan
Musan-up
Musan-ŭp
Musan
Myonchon
Myongch'on
Myŏngch’ŏn
Najin-up
Najin-ŭp
Najin
Naman
Namp'o
Nampkho
Namp’o
Namsi
Namyang-dong
Nanam
Nangaku
Nanshi
Neihen
New Eui-chu
Nyongbyon
Nyŏngbyŏn
Onchzhin
Ongei
Ongjin-up
Ongjin-ŭp
Ongjin
Onjo
Onjō
Onsan
Onsong-up
Onsong
Onsŏng-ŭp
Onsŏng
Oro-ri
Oro-up
Oro-ŭp
Oro
Oshin
Osin
P'yongsong
P'yongyang
P'yŏngyang
P-hjong-jang
P-hjöng-jang
Panghyon-dong
Panghyon-nodongjagu
Panghyon
Panghyŏn-dong
Panghyŏn-nodongjagu